Dotacje Do Wymiany Pieca | Serwis Urządzeń Gazowych

Dotacje do wymiany pieca

Wymiana pieca węglowego – jak zdobyć dofinansowanie?

Stare piece, w których można palić nie tylko węglem i drewnem, ale tak naprawdę wszystkim, zanieczyszczają środowisko i szkodzą zdrowiu ludzi. Jednak korzyści z wymiany pieca nie ograniczają się tylko do czystszego powietrza w najbliższej okolicy. Nowy piec to także bardziej nowoczesny i czysty dom, mniej zabrudzeń z węglowego pyłu, mniej codziennych obowiązków i mniejsze ryzyko awarii.Początek roku to dobry moment na załatwienie tej sprawy. Gminy mają czas na ustalenie budżetu na dany rok najpóźniej do 31 stycznia. Do tego czasu muszą więc rozstrzygnąć, czy znajdą się w nim środki na dofinansowanie wymiany pieców. Warto więc zainteresować się tym jak najszybciej, bo fundusze są ograniczone, a same formalności trwają dość długo. Zacznij je więc od telefonu lub wizyty w urzędzie gminy lub urzędu miasta z pytaniem o możliwość dofinansowania wymiany pieca.

Dotacje do wymiany pieca – jak to działa?

Dofinansowanie może pochodzić z pieniędzy unijnych, krajowych lub samorządowych. Jest najczęściej udzielane w formie dotacji lub pożyczki na preferencyjnych warunkach. Część gmin deklaruje konkretne kwoty dotacji, czasem uzależnione od rodzaju pieca, na jaki zdecyduje się właściciel domu. Inne proponują finansowanie większości lub nawet całości inwestycji. Na jaki rodzaj pieca można dostać dofinansowanie? To zależy od gminy. Dofinansowania mogą obejmować kotły gazowe, kotły na biomasę lub urządzenia korzystające z OZE (odnawialnych źródeł energii). W grę wchodzą również kotły na węgiel, ale tylko te najnowszej generacji. Inną opcją jest podłączenie domu do miejskiej sieci ciepłowniczej.Od 19 października 2017 r. w Oleśnicy istnieje możliwość ubiegania się o dotację na wymianę węglowych źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Akcja dotyczy całego miasta (nie tylko starówki). Szczegóły poniżej. Projekt polega na trwałej likwidacji źródeł ogrzewania opartych na paliwach węglowych (kotły i piece pozaklasowe lub posiadające klasę 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012) i zastąpieniu ich nowym źródłem ciepła, takim jak poniżej:
 1. Kotły gazowe;
 2. Kotły na lekki olej opałowy;
 3. Piece zasilane prądem elektrycznym;
 4. Kotły na biomasę 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012;
 5. Podłączenie do sieci ciepłowniczej;
 6. OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne) – jako element służący zasileniu nowo zamontowanego źródła ogrzewania.
Dotacja udzielana będzie w wysokości 50% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, w maksymalnej wysokości do:
 • dla domu jednorodzinnego – 8.000,00 zł;
 • dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym – 4.000,00 zł;
 • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny, limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych lokali mieszkalnych – jako iloczyn tej liczby i kwoty 3.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z budżetu miasta i uzależnione są od uzyskania dofinansowania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, która jest udzielana w ramach programu pt. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, przy spełnieniu wymogów tego programu.
Podstawa prawna: uchwała nr XXXVI/308/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Oleśnica w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego (w załączeniu)Przed nami jeszcze dwa terminy składania wniosków:
 • do 30.06.2018 r.
 • do 30.09.2018 r.